Jiangsu Qianyuanfeida  electric equipment Co.,Ltd

Trung Quốc Mở rộng chung & Khớp nối trục đơn nhà sản xuất

chuyên nghiệp Mở rộng chung nhà sản xuất trong ngành
Chuyên gia trực tuyến
Nhận hỗ trợ qua thư điện tử

Jiangsu Qianyuanfeida electric equipment Co.,Ltd

Jiangsu Qianyuan Feida Power Equipment Co., Ltd. (formerly Zhenjiang Feida Expansion Joint Manufacturing Co., Ltd.) is a designated joint enterprise of the former Ministry of Power, Machinery and Chemical Industry. Công ty TNHH Thiết bị điện Giang Tô Qianyuan Feida (trước đây là Công ty TNHH Sản xuất mở rộng Zhenjiang Feida) là một doanh nghiệp được chỉ định của Bộ Điện, Máy móc và Công nghiệp Hóa ...
TIẾP XÚC
Trung Quốc Jiangsu Qianyuanfeida  electric equipment Co.,Ltd
Công việc của chúng ta
Nhà cung cấp hàng đầu Trung Quốc về Mở rộng chung & Khớp nối trục đơn
Kiểm soát chất lượng
Chúng tôi có đội ngũ kiểm soát chất lượng của chúng tôi. Nhiệm vụ chính của họ là kiểm tra tất cả các sản phẩm đã hoàn thành trước khi vận chuyển chúng ra ngoài! Và đối với những người không yêu cầu ...
Tìm hiểu thêm